Her er hyttecontainerane henta inn for vinteren

hyttecontainer-festingdalen.jpg

Det gjeld plassar som er mest nytta om sommaren. Containerane vil komme tilbake att til våren.

Plassane det ikkje vil stå containere på vinterhalvåret, er:

I Sogndal (henta inn i veke 45):

  • Hyttedunk Tylde/Ospeseter

  • Hyttedunk ved Selseng bru

  • Vatnasete

I Luster (henta inn i veke 40):

  • Rasteplass Krundalen

  • Badeplass Skjolden

  • Badeplass Luster

  • Vegende Veitastrond

  • Feigum parkeringsplass

  • Ornes kai (Luster kommune)