Har du hageavfall å kvitta deg med?

Lever det gratis på din nærmaste miljøstasjon. Då blir det levert forsvarleg - og lovleg.

Ved å levera hageavfall hos SIMAS kan du hindra at plantar frå hagen din truar det biologiske mangfaldet vårt.

Har du mykje hageavfall du vil verta kvitt, men ikkje heilt veit kvar du skal gjere av? På våre hageavfallsplassar er det gratis å levera hageavfall.

Sjå våre opningstider på dei ulike miljøstasjonane.