Gratis sorteringsboksar til våre abonnentar

Tek kjeldesorteringa for mykje plass? Då har me den perfekte løysinga.

Gratis sorteringsboksar til alle betalande abonnentar i SIMAS-kommunane. Boksane skal nyttast for kjeldesorteringa i heimen. Dei er smale so dei er kjekke å ha i kjøkenskåpet. Tøm boksen rett i avfallsbehaldaren når den er full. Posar er for illustrasjon, dei føl ikkje med.

Hent dei ut på tenesterorg eller miljøstasjonen i di kommune. 

Ta med deg so mange boksar du treng heim. Sorter avfall og skap verdiar.

#ressurarpårettveg

Her er eit døme på korleis de kan nytte boksane. For å skilje dei frå kvarandre kan de kjøpe posar i ulike farger og merka dei med klistremerker eller berre skrive på dei.

Her er eit døme på korleis de kan nytte boksane. For å skilje dei frå kvarandre kan de kjøpe posar i ulike farger og merka dei med klistremerker eller berre skrive på dei.