Fasit på familiequiz

1. Den blå avfallsdunken for papp og papir

2. Returpunktet for glas- og metallemballasje

3. Ja

4. Ein bil med to motorar, ein som er elektrisk og ein som går på drivstoff

5. Nye plastprodukt

Illustrasjon: Datagraf Communications 

Illustrasjon: Datagraf Communications 

6. Samla inn og handsame avfall frå hushaldningane i Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal og Vik. Sørgje for at avfallet vert handsama som ressursar som kan brukast opp igjen, og sende det på rett veg for gjenvinning.

7. Den brune avfallsdunken for våtorganisk avfall

8. Raude med bilete frå Sogn


Bra jobba og god jul!