Få ein eigen oppsamlingsboks for farleg avfall

rød-bosk-farlig-avfall.jpg

Etter eit vellukka prøveprosjekt i Leikanger, ønskjer me å utvide tilbodet til alle våre abonnentar.

I fjor testa me ut ei løysing for oppsamling av farleg avfall i Leikanger kommune. Alle innbyggjarane i kommunen kunne hente ein raud boks på miljøstasjonen på Kvålen – heilt gratis.

Nå ønskjer me å utvida tilbodet til alle SIMAS-kommunane. Hent deg ein boks på miljøstasjonen i di kommune, ta den med heim og fyll den opp med farleg avfall. Ta boksen med tilbake til miljøstasjonen og lever til ein operatør som sorterer innhaldet. De kan ta med ein ny boks heim om det ønskjer ei oppsamling til.

Farleg avfall som kan i den raude boksen (liste følgjer med ved utlevering):

Sjå opningstider på dei ulike miljøstasjonane.