Få varsel når boset ditt skal tømmast

tømmevarsel.jpg

Last ned appen og få beskjed når du bør trille ut dunken.

Visste du at me har ein app? Den varslar deg når avfallsbehaldarane vert tømt i di gate, og kva behaldar du skal setje ut. Du bestemmer om varselet skal kome dagen før eller same dag, og kva tidspunkt du ønskjer varselet.

Fleire funksjonar

Appen har fleire funksjonar. Du finn mellom anna opningstider og prisar, i tillegg til tømmekalender:

  • Få varsel når boset skal tømmast

  • Sjekk tømmekalender når du vil

  • Sjå kva som skal kastast i dei ulike behaldarane

  • Finn opningstider på miljøstasjonen din

  • Sjå ditt næraste returpunkt

  • Meld inn om boset ikkje vert tømt

  • Meld inn om dunken er øydelagt eller forsvunne

Lettare for deg – og lettare for oss å følgje opp. Prøv appen du òg. Den heiter Min Renovasjon, er gratis og finst på AppStore eller GooglePlay.

Las ned her: