Endra opningstider på miljøstasjonane i mai

Raude dagar gir endrigar i opningsdagar på miljøstasjonane.

1. mai endrar me til sommartid. Det betyr at alle miljøstasjonar held ope til kl. 19. Administrasjonen i Festingdalen held ope til 15.45.

Endra opningstider på miljøstasjonane i mai og juni:

Veke 18:

Onsdag 1. mai: Balestrand, Festingdalen og Luster held stengd. Luster held ope måndag 29. april, kl. 09-18, medan Balestrand held ope måndag 29. april, kl. 12-18. Festingdalen held ope resten av veka.

Veke 20:

Fredag 17. mai: Festingdalen stengd.

Veke 22

Torsdag 30. mai (Kristi Himmelfartsdag): Aurland, Festingdalen, Høyanger og Vik held stengd. Dei held ope onsdag 29. mai, kl. 12-19.

Veke 24:

Måndag 10. juni (2. pinsedag): Luster og Festingdalen held stengd.