Dette skal ikkje sorterast som plast

Pakkeband og vedsekker er restavfall. FOTO: Simas

Pakkeband og vedsekker er restavfall. FOTO: Simas

Det kjem mykje vedsekkar og pakkeband i returplasten. Dette vil me unngå.

Jamt over er abonnentane våre flinke til å sortere avfall, men nokre misforståingar går igjen. Me opplever at det kjem ein del vedsekkar og pakkeband i plastgjenvinninga.

– Isopor er det òg mange som bommar på, fortel Gunnar Onarheim Barsnes, arbeidsleiar hos SIMAS.

Skal i restavfall

Vedsekkar, pakkeband og isopor skal i restavfall. Er du usikker på sortering i framtida, anbefaler me at du nyttar sortere.no: