Sogndal Miljøstasjon

Festingdalsvegen 368, 6854 Kaupanger

Opningstider

Mån. - fred. kl. 09.00 - 14.00
Torsd. kl. 09.00 - 18.00 

 

Her kan du levera:

 • kuldemøbel
 • ee-avfall
 • treavfall/hageavfall
 • plastemballasje (folie-, hard- og landbruk)
 • papir/papp
 • isopor
 • hushaldningsbatteri

Farleg avfall

Korrigering på tømmekalender 2017 i høve til levering av farlig avfall for husholdningar.

 • Husholdningar kan levere inntil 1000 kg farlig avfall gratis på miljøstasjonar pr. år.
   
 • I kalender for 2017 står det at dette ikkje gjeld asbest/eternitt. Dette er feil.
 • glas/metall
 • skrap
 • gjenbruksting
 • farleg avfall
 • restavfall 
 • vanlege lyspærer

SIMAS har igloar for levering av glas- og metallemballasje og containerar for levering av reine kle og sko. Gå til kart for å finna ditt returpunkt.