Utlevering av bioposar 2017

Hugs å setje ut avfallsbehaldar for våtorganisk avfall på tømminga i veke 19/20. De vil då få utlevert 2 rullar med bioposar pr. behaldar for våtorganisk avfall.

Om de ikkje set ut behaldaren på tømmedag og difor ikkje får utlevert bioposar kan desse hentas ut kostnadsfritt på tenestetorget i di kommune innan 23. juni.