Bli med i trekninga av ein iPad

Registrer deg med både avtalegiro og eFaktura.

Me ønskjer å nå 1000 kundar som benyttar seg av kombinasjonen avtalegiro og eFaktura - og trekker ein heldig vinnar av ein iPad (våren 2016 runda me 500 kundar og trakk ein heldig vinnar).

Det du må gjere, er å logge inn i nettbanken din og søkje opp SIMAS under betalingsavtalar. Her kan du opprette avtalegiro og eFaktura. Då vert du automatisk med i trekninga av ein iPad når me rundar 1000 kundar.

Me ønskjer å redusere antal giro me sender ut per post, for å spare miljøet og verte meir effektive. Sidan me aukar effektiviteten vert kostnadene i SIMAS redusert, og det påverkar gebyrnivået. Så det er ein vinn-vinn-situasjon for alle!

SIMAS sender ut faktura to gonger i året, 1. mars og 1. september. Sjå våre gebyrsatsar (årlege satsar).

Er du usikker på korleis du gjer det i din nettbank? Dette kan variera frå bank til bank, så det beste er å kontakte banken.

PS! Har du allereie registrert deg som brukar av avtalegiro og eFaktura, er du sjølvklart med i trekninga du også.


  • Avtalegiro: faktura vert automatisk trekt på forfallsdato. Du vert varsla minst 7 dagar før forfall, og kvittering med forklarande tekst på kontoutskrifta. Avtalegiro opprettar du i nettbanken eller ved å kontakta banken.
  • eFaktura: faktura kjem ferdig utfylt inn i nettbanken, det einaste du må gjere er å godkjenne betalinga. Fakturaen vert oppbevart elektronisk i nettbanken. Du kan velje å verta varsla på e-post når ein ny faktura kjem inn i nettbanken.
  • Kombinasjon av avtalegiro og eFaktura: Du kan velja å få eFaktura automatisk betalt på forfallsdato ved å kombinera eFaktura med avtalegiro. Med denne kombinasjonen vert eFaktura framleis sendt direkte i nettbanken din og lagra der, men du slepp å godkjenna betalinga for at pengane skal verta trekt frå konto.