Renovasjon Undredal

(07.11.2014)
Renovasjonsordning for Undredal inntil vegsamband er oppretta:
Les meir...

Returpunkt og hyttecontainer Fardal

(29.10.2014)
SIMAS har fjerna hyttecontainer og returpunkt for glas og metall i Fardal pga. arbeid med utbetring...
Les meir...

Ny direktør i SIMAS IKS

(08.10.2014)
Styret i SIMAS IKS har tilsett Magne Forberg i stillinga som ny direktør.
Les meir...

Slakteavfall

(09.09.2014)
Det er tid for jakt og SIMAS får ein del spørsmål om mottak av slakteavfall
Les meir...
 

Text/HTML

 

NYE OPNINGSTIDER

Merk deg våre opningstider for levering av avfall på miljøstasjonen i Festingdalen, Sogndal kommune.

MÅNDAG – FREDAG KL. 0900 – 1400

TORSDAG KL. 0900 – 1800

 


Nytt returpunkt i Lærdal

Ved Kiwi i Lærdal kommune er det no sett ut ein Fretex innsamlingscontainer for klede og ein container for glas- og metallemballasje.

 

Fakturering

Frå 1. termin 2015 har SIMAS overteke faktureringa av slam og renovasjon i Sogndal kommune, og faktureringa av slam i Høyanger kommune. Faktura for 1. termin 2015 er på veg, og har forfallsdato 1. april.

Avfallskalender

Miljøstasjon
Returpunkt
Gjenbruk på nettet

 

 

Nytt frå avfallsbransjen

9 av 10 havhester har plast i magen (05.03.2015 10:51:30)

Kommunalt avfall i Europa (03.03.2015 11:14:31)

Bli en bevisst forbruker (19.01.2015 08:41:18)

Byggjer omlastingsstasjon (20.12.2014 15:36:04)

 

Festingdalen Miljø- og avfallstasjon

I Festingdalen er det avfallsdeponi, miljø og avfallstasjon og kompost-anlegg.
Les meir...

Avfall og sorteringsguide

Her finn du informasjon om all slags avfallstypar, korleis det skal sorterast og kva dei blir til etter gjenvinning
Les meir...

Ny dunk?

Bestill ny dunk i dag!


Leige container?

SIMAS leiger ut og transporterar containere til private og næringskundar  

miljøstasjonar

I kvar kommune ligg det ein Miljøstasjon. Der kan du levera ekstra avfall mot betaling.

Oversikt over stasjonar finn du her...  

 

 

Hytterenovasjon

Reint Sagt

Reint Sagt er informasjonsbladet vårt, som vert sendt ut eit par gonger i året. Les Reint Sagt her


Copyright SIMAS | Besøksadresse: Festingdalen, N-6854 Kaupanger | Postadresse: Amla, N-6854 Kaupanger
Tlf: +47 57 65 70 70 | E-post: post@simas.no | Vakt tlf: +47 90 06 56 56