Vårryddeaksjon og innhenting av landbruksfolie 2015

(22.04.2015)
Oversikt over vårryddeaksjon og innhenting av landbruksfolie våren 2015.
Les meir...

Miljøstasjonane opne 13. mai

(22.04.2015)
Miljøstasjonane som opprinneleg er opne torsdagar held ope onsdag 13. mai kl. 12 – 19 . Stengt ...
Les meir...

Renovasjon Undredal

(07.11.2014)
Renovasjonsordning for Undredal inntil vegsamband er oppretta:
Les meir...

Returpunkt og hyttecontainer Fardal

(29.10.2014)
SIMAS har fjerna hyttecontainer og returpunkt for glas og metall i Fardal pga. arbeid med utbetring...
Les meir...
 

NYE OPNINGSTIDER

SIMAS utvidar opningstidene i perioden 1. mai til 1. september.

 

Miljøstasjonen i Aurland, Høyanger, Leikanger, Lærdal, Luster, Sogndal og Vik kommune held ope til kl. 19.00 i sommarperioden. Balestrand har vanleg ope til kl. 18.00.

 

Merk deg våre opningstider for levering av avfall på miljøstasjonen i Festingdalen, Sogndal kommune.

MÅNDAG – FREDAG KL. 0900 – 1400

TORSDAG KL. 0900 – 1900

 

 

Avfallskalender

Miljøstasjon
Returpunkt
Gjenbruk på nettet

 

 

Nytt frå avfallsbransjen

Fjerna store mengder søppel i sentrum (05.05.2015 21:16:35)

9 av 10 havhester har plast i magen (05.03.2015 10:51:30)

Kommunalt avfall i Europa (03.03.2015 11:14:31)

Bli en bevisst forbruker (19.01.2015 08:41:18)

 

Festingdalen Miljø- og avfallstasjon

I Festingdalen er det avfallsdeponi, miljø og avfallstasjon og kompost-anlegg.
Les meir...

Avfall og sorteringsguide

Her finn du informasjon om all slags avfallstypar, korleis det skal sorterast og kva dei blir til etter gjenvinning
Les meir...

Ny dunk?

Bestill ny dunk i dag!


Leige container?

SIMAS leiger ut og transporterar containere til private og næringskundar  

miljøstasjonar

I kvar kommune ligg det ein Miljøstasjon. Der kan du levera ekstra avfall mot betaling.

Oversikt over stasjonar finn du her...  

 

 

Hytterenovasjon

Reint Sagt

Reint Sagt er informasjonsbladet vårt, som vert sendt ut eit par gonger i året. Les Reint Sagt her


Copyright SIMAS | Besøksadresse: Festingdalen, N-6854 Kaupanger | Postadresse: Amla, N-6854 Kaupanger
Tlf: +47 57 65 70 70 | E-post: post@simas.no | Vakt tlf: +47 90 06 56 56