OPNINGSTIDER I JULE- OG NYTTÅRSHELGA

(04.12.2014)
For SIMAS og miljøstasjonane
Les meir...

Renovasjon Undredal

(07.11.2014)
Renovasjonsordning for Undredal inntil vegsamband er oppretta:
Les meir...

Returpunkt og hyttecontainer Fardal

(29.10.2014)
SIMAS har fjerna hyttecontainer og returpunkt for glas og metall i Fardal pga. arbeid med utbetring...
Les meir...

Ny direktør i SIMAS IKS

(08.10.2014)
Styret i SIMAS IKS har tilsett Magne Forberg i stillinga som ny direktør.
Les meir...

Avfallskalender

Miljøstasjon
Returpunkt
Gjenbruk på nettet

 

 

Nytt frå avfallsbransjen

 

Festingdalen Miljø- og avfallstasjon

I Festingdalen er det avfallsdeponi, miljø og avfallstasjon og kompost-anlegg.
Les meir...

Avfall og sorteringsguide

Her finn du informasjon om all slags avfallstypar, korleis det skal sorterast og kva dei blir til etter gjenvinning
Les meir...

Ny dunk?

Bestill ny dunk i dag!


Leige container?

SIMAS leiger ut og transporterar containere til private og næringskundar  

miljøstasjonar

I kvar kommune ligg det ein Miljøstasjon. Der kan du levera ekstra avfall mot betaling.

Oversikt over stasjonar finn du her...  

 

 

Hytterenovasjon

Reint Sagt

Reint Sagt er informasjonsbladet vårt, som vert sendt ut eit par gonger i året. Les Reint Sagt her


Copyright SIMAS | Besøksadresse: Festingdalen, N-6854 Kaupanger | Postadresse: Amla, N-6854 Kaupanger
Tlf: +47 57 65 70 70 | E-post: post@simas.no | Vakt tlf: +47 90 06 56 56